PAGLAHOK

☺️ NAIS MO BANG MAKILAHOK SA BUHAY-QUARTIERE?

Nais mo bang maukulan ng isang orto o hardin na maaaring pagtamnan ng mga gulay? 🪴

Nais mo bang maukulan ng isang orto o hardin na maaaring pagtamnan ng mga gulay?

Kung ikaw ay interesado, maaring maglahad ng kahilingan upang maukulan ng pwesto sa tanggapang kinauukulan ng Quartiere o mag-apply online sa website ng Comune. I-click ang “Presenta  la domanda” sa webpage na nakasulat sa ibaba.

Sa pag-aapply, maaring isulat mula isa hanggang tatlong pangalan ng gulayan na gusto mo, nasa quartiere man ito kung saan ka nakatira o sa ibang quartiere.

Kung nais mong malaman kung nasaan ang mga gulayan na ito sa Bologna, i-click lamang ang link na nakasulat sa ibaba at makikita mo ang mapa ng lahat ng mga gulayan ng Comune.

Humiling ng isang hardin sa pamayanan

Mag-click dito upang malaman ang higit pa

Mapa ng mga hardin ng pamayanan

Mag-click dito upang malaman ang higit pa

Para sa karagdagang impormasyon:

☎️ Tel: 0512197368

☎️ Tel: 0512197369

☎️ Tel: 0512197496

📧 E-mail: ortisavena@comune.bologna.it

🎠 Nais mo bang tumulong sa pag-aalaga ng mga parke, mga hardin at iba pang puwang halamanan ng Comune?

Nais mo bang tumulong sa pag-aalaga ng mga parke, mga hardin at iba pang puwang halamanan ng Comune?

Kung nais mong tumulong sa pag-aalaga ng mga halamanang pampubliko, maaaring pumirma ng isang kasunduan ng pakikipagtulungan kasama ng Comune at kupkupin ang isang hardin, halamanan o isang bangko sa parke.

Para sa karagdagang impormasyon, pumunta lamang sa tanggapang kinauukulan ng iyong Quartiere.

Para sa karagdagang impormasyon:

☎️ Tel: 0512197463

☎️ Tel: 0512197437

☎️ Tel: 0512197455

☎️ Tel: 0512197467

📧 E-mail: ufficioretisavena@comune.bologna.it

👍 Nais mo bang magmungkahi ng mga cultural at social entertainment at maipasakatuparan ang mga ito o nais mo bang makilala ang mga asosasyon ng Comune na nagpapatupad na ng mga  iba’t-ibang  gawain para sa mga musmos, mga kabataan, mga matatanda at mga pamilya?

Nais mo bang magmungkahi ng mga cultural at social entertainment at maipasakatuparan ang mga ito o nais mo bang makilala ang mga asosasyon ng Comune na nagpapatupad na ng mga  iba’t-ibang  gawain para sa mga musmos, mga kabataan, mga matatanda at mga pamilya?

Kung nais mong magmungkahi at magpatupad ng mga cultural at social entertainment, pumunta lamang sa tanggapang kinauukulan ng Quartiere.

Ang tanggapan ang magbibigay din sa iyo ng mga impormasyon tungkol sa mga asosasyon ng Comune na nagpapatupad na ng mga iba’t-ibang gawain para sa mga musmos, mga kabataaan, mga matatanda at mga pamilya.

Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lamang sa tanggapan ng Ufficio Reti e Lavoro di Comunità.

Para sa karagdagang impormasyon:

☎️ Tel: 0512197463

☎️ Tel: 0512197437

☎️ Tel: 0512197455

☎️ Tel: 0512197467

📧 E-mail: ufficioretisavena@comune.bologna.it

🗳 Ano ang ibig sabihin ng partecipatory budget o pakikilahok sa pagpasya tungkol sa badyet?

Ano ang ibig sabihin ng partecipatory budget o pakikilahok sa pagpasya tungkol sa badyet?

Ang pakikilahok sa pagpasya tungkol sa badyet ay ginagawa ng Comune ng Bologna taun-taon at nagbibigay ng pagkakataon sa mga mamamayan na iboto ang mga proyekto ukol sa pangangalaga at libangan na iminungkahi ng mga kasapi ng komunidad.

Ang mga proyekto na makakatanggap ng pinakamaraming boto ay maaaring ipapatupad. 

Upang iboto ang isang proyekto na iyong nagustuhan, i-click ang webpage na nakasulat sa ibaba. Kung nangangailangan ka ng tulong sa pagboto, tumawag lamang sa tanggapang kinauukulan ng iyong Quartiere.

Para sa karagdagang impormasyon, magpadala ng email sa tanggapan ng Ufficio Reti e Lavoro di Comunità gamit ang email address na nakasulat sa ibaba.

Participatory budget ng Munisipyo ng Bologna

Mag-click dito upang malaman ang higit pa

Para sa karagdagang impormasyon:

☎️ Tel: 0512197463

☎️ Tel: 0512197437

☎️ Tel: 0512197455

☎️ Tel: 0512197467

📧 E-mail: ufficioretisavena@comune.bologna.it

🎉 Nais mo bang magpareserba ng lugar para sa mga salu-salo, pagtitipon, pagpupulong o makiusap na gamitin ang isang video room o isang lugar para sa pag-eensayo?

Nais mo bang magpareserba ng lugar para sa mga salu-salo, pagtitipon, pagpupulong o makiusap na gamitin ang isang video room o isang lugar para sa pag-eensayo?

Para sa mga inisyatibang pang-institusyon, pang-sosyal at kultural o para sa mga aktibidad na sinusoportahan at tinatangkilik ng lokal na pamahalaan, maaring ipareserba ang mga silid o sala ng quartiere.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa bayad at pamamaraaan ng pagpareserba, pumunta lamang sa tanggapang kinauukulan ng Quartiere o konsultahin ang webpage ng website ng Comune na nakasulat sa ibaba.

Mag-book ng isang silid sa iyong kapitbahayan

Mag-click dito upang malaman ang higit pa

Para sa karagdagang impormasyon:

☎️ Tel: 0512197463

☎️ Tel: 0512197437

☎️ Tel: 0512197455

☎️ Tel: 0512197467

📧 E-mail: ufficioretisavena@comune.bologna.it

🏘 Kailangan mo ba ng impormasyon tungkol sa mga bahay ng quartiere o tungkol sa iba’t-ibang lugar na bukas para sa komunidad?

Kailangan mo ba ng impormasyon tungkol sa mga bahay ng quartiere o tungkol sa iba’t-ibang lugar na bukas para sa komunidad?

Kung nais mong magkaroon ng impormasyon tungkol sa mga bahay ng quartiere o tungkol sa iba’t-ibang lugar na bukas para sa komunidad, pumunta lamang sa tanggapan ng Ufficio Reti e lavoro di comunità.

Ufficio Reti e Lavoro di Comunità

📍 Address: Via Faenza, 4

Mga oras: 

☎️ Tel: 0512197463

☎️ Tel: 0512197405

☎️ Tel: 0512197369

☎️ Tel: 0512197368

☎️ Tel: 0512197455

☎️ Tel: 0512197496 

📧 E-mail: ufficioretisavena@comune.bologna.it / segnalazionisavena@comune.bologna.it

Para sa mga aktibidad na naka-link sa mga asosasyon, para sa mga bahay sa iyong kapitbahayan, para sa mga pakikitungo sa pakikipagtulungan, para sa mga pagpapareserba sa silid, atbp.

☎️ Tel: 0512197463

☎️ Tel: 0512197437

☎️ Tel: 0512197455

☎️ Tel: 0512197467

📧 E-mail: ufficioretisavena@comune.bologna.it

Para sa anumang komunikasyon

☎️ Tel: 0512197368

☎️ Tel: 0512197369

☎️ Tel: 0512197496

📧 E-mail: segnalazionisavena@comune.bologna.it