ISPORT
o pampalakasan

🤔 Anu-anong mga impormasyon ang maaring maibigay sa iyo ng tanggapang Ufficio Sport?

Anu-anong mga impormasyon ang maaring maibigay sa iyo ng tanggapang Ufficio Sport?

Ang lahat ng impormasyon ukol sa mga aktibidad na pang-isport ng quartiere ay nakasaad sa webpage ng website ng Comune na nakasulat sa ibaba.

Para sa mga katanungan at paglilinaw, maaring tumawag sa tanggapang kinauukulan ng Quartiere.

Ufficio sport

☎️ Tel: 0512197466

☎️ Tel: 0512197406       

📧 E-mail: sportsavena@comune.bologna.it

⚽️ Kung nais mong maglaro ng isang isport, paano ka matutulungan ng taggapang Ufficio Sport?

Kung nais mong maglaro ng isang isport, paano ka matutulungan ng taggapang Ufficio Sport?

Ang tanggapang ito ay hindi nakalaan sa pagpapalista o pag-sign up sa isang kurso o aktibidad pangkalakasan.

Upang magpalista sa uri ng isport na nais mong salihan, maki-ugnay lamang sa mga samahang pampalakasan o  isport na nagpapatupad nito. 

Ang tanggapan ng Ufficio Sport ay may isang webpage na naglalaman ng maraming makabuluhang impormasyon. I-click lamang ang link sa ibaba.

Sa nasasabing webpage nakasulat ang mga iba’t-ibang uri ng isport na isinasagawa sa mga sports facilities at gym ng Quatiere. Kung nais mong malaman ang mga araw at oras na ginaganap ang uri ng isport na gusto mo at malaman kung aling samahang isport ang nagpapatupad nito, kinakailangang basahin ang dokumento na pinakabago sa “Schemi di assegnazione” na nakasulat sa nabanggit na webpage.

Ang numero ng telepono ng mga samahang isport ay makikita rin sa webpage.

🎽 Kung ikaw ay isang miyembro ng isang samahang pampalakasan o ng isang asosasyong pang-isport na nagnanais na gumamit ng mga sports facilities o gym ng Quartiere, anu-ano ang dapat mong malaman?

Kung ikaw ay isang miyembro ng isang samahang pampalakasan o ng isang asosasyong pang-isport na nagnanais na gumamit ng mga sports facilities o gym ng Quartiere, anu-ano ang dapat mong malaman?

Bawat taon, sa mga buwan ng Mayo at Hunyo, ang Quartiere ay gumaganap ng isang public bid ukol sa pagbibigay nito ng lugar para isagawa ang mga aktibidad ng pampalakasan at halinhinan sa paggamit ng mga sports facilities nito at mga gym ng mga paaralan ng Quartiere.  Kung ikaw ay interesado, kinakailangang sumali sa public bidding. Ang mga impormasyon tungkol sa public bidding ay makikita sa webpage “Altri Bandi e Avvisi Pubblici”  ng Comune ng Bologna. I-click lamang ang link ng nasasabing webpage sa ibaba.

Kung may mga oras ng paggamit na hindi pa okupado, ang mga samahang pampalakasan o asosasyong pang-isport ay maaring mag-apply sa loob ng taon.

Maari lamang mag-apply online sa nabanggit na webpage.

Abiso

Hiling

🏆 Nais mo bang magdaos ng isang palaro?

Nais mo bang magdaos ng isang palaro?

Kung nais mong magdaos ng isang palaro sa isang pampublikong lugar imbes na sa loob ng mga sports facilities at gym ng mga paaralan ng Quartiere, maaring humingi ng impormasyon ukol dito sa Quartiere.  Sumulat ng email sa email address na nakasulat sa ibaba.

Kung nais mong magdaos ng isang palaro sa loob ng mga sports facilities at gym ng mga paaralan ng Quartiere, kailangang humingi ng pahintulot sa Quartiere.  Para makakuha ng pahintulot, kailangang sagutin ang isang pormularyo na matatagpuan sa isang webpage. Ang webpage address ay nakasulat sa ibaba.

Kung ikaw ay nangangailan ng mga karagdagang impormasyon, konsultahin ang isang webpage ng Quartiere. Ang webpage address ay nakasulat sa ibaba.

Impormasyon para sa mga pampublikong kaganapan sa palakasan:

📧 E-mail: urpsavena@comune.bologna.it

Form upang ayusin ang mga kaganapan sa palakasan sa isang pasilidad sa palakasan o sa isang sports hall sa paaralan sa kapitbahayan:

📝 Mag-click dito upang malaman ang higit pa