TULONG PINANSYAL AT PANLIPUNAN

🤔 IKAW BA AY NANGANGAILANGAN NG TULONG PINANSYAL AT SOSYAL?

Kung ikaw ay nangangailan ng tulong pinansyal at sosyal, kanino ka maaaring humingi ng tulong?

Kung ikaw ay nangangailangan ng tulong pinansyal at sosyal, pumunta lamang sa Sportello sociale ng iyong quartiere. Ang tanggapang ito ang magbibigay sa iyo ng mga kapaki-pakinabang na impormasyon.

Kung kailangan mong sumangguni o makausap ang isang social worker, humingi ng appointment sa tanggapan ng Sportello sociale.

Ito ang address, numero ng telepono at oras ng opisina ng Sportello sociale.

Sportello sociale ng Quartiere Savena

📍 Address: via Faenza, 4 - Bologna

Mga oras ng pagbubukas: nang walang appointment Martes at Huwebes mula 8:15 ng umaga hanggang 1:30 ng hapon.

☎️ Tel: 0512197481

📧 E-mail: serviziosocialesavena@comune.bologna.it

🧐 Hindi mo kayang pumunta sa tanggapan ng Sportello sociale?

Hindi mo kayang pumunta sa tanggapan ng Sportello sociale?

Kung hindi mo kayang pumunta sa tanggapan ng Sportello sociale sa oras ng pagbubukas, maaring tumawag sa numero ng telepono na nasa ibaba at humingi ng impormasyon. Siyasatin mo ang mga araw at oras ng pagbubukas ng Sportello sociale sa ibaba.

Maaari din na mag-email sa email address na nakasaad sa ibaba.

Sportello Sociale ng Quartiere Savena

Mga oras ng pagbubukas: sa pamamagitan ng telepono Martes at Huwebes mula 8:15 ng umaga hanggang 1:30 ng hapon

☎️ Tel: 0512197481

📧 E-mail: serviziosocialesavena@comune.bologna.it

📋 Nais mo bang makilala nang mas mabuti ang mga serbisyong panglipunan ng Comune ng Bologna?

Nais mo bang makilala nang mas mabuti ang mga serbisyong panglipunan ng Comune  ng Bologna?

Kung ikaw ay hindi pa nakapunta o nakatawag sa tanggpan ng Sportello sociale ng iyong quartiere at nais mo lamang magkaroon ng pangkalahatang impormasyon ukol sa mga serbisyong panlipunan ng Comune ng Bologna, maaring tumawag o mag-email sa Punto unico. Ang Punto Unico ang magbibigay sa iyo ng impormasyon tungkol sa iba’t-ibang serbisyong panlipunan ng Comune. Ang numero ng telepono at email address ay nasa ibaba:

Maaari mo ring bisitahin ang website ng Servizi Sociali ng Comune ng Bologna. Ang search engine ng website ang tutulong sa iyo sa pagtuklas ng mga impormasyon tungkol sa mga serbisyong panlipunan. I-click ang link na nasa ibaba.

Maaari mo ring i-install ang libreng app ng Comune ng Bologna sa iyong smartphone na nagbibigay din ng maraming impormasyon tungkol sa mga serbisyong panlipunan. Ang  tawag sa app ay Bologna Welfare. Upang ilagay sa iyong smartphone ang app, i-click lamang ang link na nakasaad sa ibaba.

Upang makinabang sa mga serbisyong panlipunan na kinakailangan mo, kailangang mayroon kang ISEE na balido.

Mga contact

☎️ Tel: 0512197878

📧 E-mail: sportellosocialebologna@comune.bologna.it

Mga oras ng pagbubukas: 

Mga serbisyong panlipunan Munisipalidad ng Bologna, website

http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/

📱 App "Bologna Welfare"

Android  |  iOS