ANG “CARTA D’IDENTITÀ”

KARD NG PAGKAKAKILANLAN
O PAMBANSANG ID

🤔 Ano ang “carta di identità”?

Ang “carta di identità” ay  kard ng pagkakakilanlan o pambansang ID. Ito ay isang personal na dokumento na nagsisilbi bilang patunay ng iyong pagkakakilanlan.

Kung ikaw ay isang mamamayan ng isang bansang hindi kasapi ng unyon ng mga bansang Europeo, kailangang daladala mo sa lahat ng panahon ang kard na ito kasama ng iyong permesso o carta di soggiorno o pahintulot ng pagpapanatili at pagtatrabaho.

Upang magkaroon ng kard ng pagkakakilanlan o pambansang ID kailangang kumuha ng ‘appointment’ sa  URP (ibig sabihin Ufficio Relazioni con il Pubblico o Opisina/Tanggapan ng Ugnayang Pampubliko) – servizio anagrafe o tanggapan ng pagpapatala ng iyong ‘quartiere’ o purok o sa URP  ng Piazza Maggiore.

Kung ikaw ay hindi residente ng Comune ng Bologna, ang URP sa Piazza Maggiore ang tanggapan na kailangang puntahan. Kumuha ng appointment online, i-click ang nakasulat “servizio online dedicato” sa website na ito.

🗓 Mag-book ng appointment sa URP-Anagrafe ng Quartiere Savena

ℹ️ Hilingin ang iyong kard ng pagkakakilanlan - karagdagang informasiyon

📮 Anu-anong mga dokumento ang kailangang dalhin sa URP-Anagrafe upang makakuha ng kard ng pagkakakilanlan?

Anu-anong mga dokumento ang kailangang dalhin sa URP-Anagrafe upang makakuha ng kard ng pagkakakilanlan?

Kailangang magdala:

Pagkatapos mong makapunta sa URP-Anagrafe at maihain ang iyong aplikasyon, ang carta di identità o kard ng pagkakakilanlan ay ipapadala sa iyong tirahan sa pamamagitan ng koreo o ordinary mail. Kailangang maghintay ng ilang araw.

ℹ️ Para sa karagdagang impormasyon maaari kang makipag-ugnay sa tanggapan ng URP o bisitahin ang pahinang ito.

URP - Rehistro Quartiere Savena 

📍 Address: via Faenza, 4

☎️ Tel: 0512197435 

📧 E-mail: urpsavena@comune.bologna.it

🗓 Mag-click dito upang mag-book ng isang appointment

Mga oras ng pagbubukas:

Mga oras ng pagsasara:

Sabado, Linggo, araw na pahinga at 4 Oktubre (araw ng santo ng lungsod, San Petronio)