ANG SPID

(Sistema Pubblico di Identità Digitale o
Sistema ng Pampublikong Digital ID)

🤔 Ano at para saan ang SPID?

Ano at para saan ang SPID?

Ang SPID ay isang sistema ng pagpapatunay na nagbibigay-daan sa iyo na makapasok sa mga serbisyong online ng pamahalaan sa pamamagitan ng isang natatanging digital ID na tinatawag na “ SPID Id”.  Gamit ang “SPID Id” maaaring makakuha ng mga kinakailangang sertipiko ng talaang sibil, mapa-enrol ang mga anak sa nursery school at sa preschool, magbayad ng buwis at kontribusyon at iba pa. Upang magamit ang “SPID Id” ikaw ay bibigyan ng mga kredensyal- ang username at password.

🤓 Papaano makakuha ng SPID Id?

Papaano makakuha ng SPID Id?

May dalawang pamamaraan upang makakuha ng SPID Id:

Una: magparehistro sa isang serbisyong internet. May maraming serbisyong internet na nagbibigay ng SPID Id. Magkakaiba ang pamamaraan ng mga serbisyong ito. Alamin at intindihin mo ang mga pamamaraang ito sa pamamagitan ng pagsiyasat sa web page na nakasulat sa baba.

Pangalawa: maaari ring makakuha ng SPID Id sa mga botika o parmasya ng Bologna na nag-aalay ng serbisyong ito. 

Ito ang listahan ng mga botika o parmasya kung saan makakuha ng SPID Id:

Sa alin mang pamamaraan ng pagkuha ng SPID Id, kakailanganin mo ang mga sumusunod:

URP - Rehistro Quartiere Savena 

📍 Address: via Faenza, 4

☎️ Tel: 0512197435 

📧 E-mail: urpsavena@comune.bologna.it

🗓 Mag-click dito upang mag-book ng isang appointment

Mga oras ng pagbubukas:

Mga oras ng pagsasara:

Sabado, Linggo, araw na pahinga at 4 Oktubre (araw ng santo ng lungsod, San Petronio)